Krizová pomoc

30.5.2022 |

Krizová pomoc

 

Je to sociální služba, která je poskytována každému člověku v psychické krizi bezplatně.

Služba je ze zákona poskytována anonymně např. v našem říčanském a pražském centru Modré dveře.

Hlavní význam služby spočívá v časném zachycení krize a předcházení jejím negativním dopadům (na fyzické zdraví, na vztahy, na výkon v zaměstnání apod.).

Využití krizové pomoci včas také prokazatelně snižuje riziko rozvoje duševního onemocnění.

Dite na šířku příběh logo onlineMuz na šířku příběh logo online

Seniorka na šířku příběh logo onlineZena na šířku příběh logo online