Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2

29.3.2021

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2021.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 29. 03. 2021 ve 12:00 hodin.
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 7/2021 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 8/2021 je aktualizován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnuti_HT_stck_c_8_2021_vykonavani_pece_skoly_el_podpis.pdf