Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 3/2

15.2.2021

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 3/2021 ze dne 14. 02. 2021.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje  o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 2/2021 ztratilo účinnost ukončením nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR usnesením ze dne 30. 9. 2020 č. 957. Rozhodnutí č. 3/2021 bylo vydáno v souladu s usnesením vlády č. 130 ze dne 14. 02. 2021.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 15. 02. 2021 v 00:00 hodin.

Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/