Jarní mobilní svoz bioodpadu z údržby zahrad

24.4.2020

Jarní svoz bioodpadu

  1. 5. a 23. 5. 2020 od 8.00-13.00 hodin

Obec Kamenice připravila pro občany jarní mobilní svoz bioodpadu z údržby zahrad. Kontejnery budou přistaveny ve dvou termínech na stanoviště uvedená v tabulce a pověřená osoba bude dohlížet na ukládání bioodpadu. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jakékoliv jiné odpady než biologicky rozložitelné vznikající při údržbě zahrad.

  16.5.2020 23.5.2020
Všedobrovice Všedobrovice - u hasičárny  
Štiřín Štiřín - Šípková  
Štiřín - Šalvějová  
Struhařov Safírová (nad dětským hřištěm)  
Olešovice Okružní (u rybníčka)  
Nová Hospoda Na Vyhlídce (u dětského hřiště)  
Kamenice Korunní (u separačního stanoviště)  
K Čističce (odbočka k ČOV)  
Skuheř   Habrová x Hadovitá (u trafostanice)
  Hluboká (u separačního stanoviště)
Těptín   Táhlá (u separačního stanoviště)
  Jílovská (bus směr Jílové)
Ládví   Lovecká (u bývalého obchodu)
  Lýková ( u sepračního stanoviště)
  Lesní/Lanýžová (u bývalé skládky)
  Kuklík (v zatáčce)

 

Informace o termínech je uvedena také na www.obeckamenice.cz .

V průběhu roku je možné k uložení bioodpadu využít služeb kompostárny Želivec (po levé straně při výjezdu na Mandavu) www.kompostarnazelivec.cz, a to za ceny velmi příznivé. Uložení bioodpadu pro domácnosti je zpoplatněno jednorázovým manipulačním poplatkem za osobní automobil.

                                                                                                                                                              Odbor správy majetku