Jak založit datovou schránku

8.11.2022 |

datove-schranky-logo

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.


Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/zrizeni-datove-schranky/ze-zakona

https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/zrizeni-datove-schranky/na-zadost

Datové schránka_2.pdf

IDENTITA OBČANA.pdf

MVCR_Datovka_letak.pdf