INFORMACE O VÝSLEDCÍCH ROZBORŮ PITNÉ VODY ZA ROK 2021 NA ÚZEMÍ OBCE KAMENICE

8.12.2021

Podrobné výsledky rozborů pitné vody provedené v průběhu roku 2021 si můžete prohlédnout zde.

Protokol vzorku 2021-0402.pdf

Protokol vzorku 2021-1433.pdf

Protokol vzorku 2021-0058.pdf