INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍ STAVBĚ PŘECHODU

15.3.2022 |

V termínu od 15.3 do cca 15.5. budou probíhat práce na přebudování důležitého přechodu mezi Sídlišti I. a Sídliště II. V rámci této stavby budou upraveny nástupní plochy na obou stranách, obrubníky a část chodníku mezi ulicemi Sídliště II. a Krátká.

Přechod bude nově nasvětlen v souladu splatnými normami. 

V Sídlišti II tak bude cca měsíc omezen příjezd na spodní komunikaci, kde parkuje nejvíce aut.

Ty řidiče, kteří díky stavbě nenaleznou volné parkovací místo tam, kde dosud, vyzýváme k dočasnému využití parkovitě u BILLA nebo před OÚ. Obě zmíněné ploch monitoruje kamerový systém.

NAKONEC ŽÁDÁM O OHLEDUPLNOST ŘIDIČŮ K POHYBU PĚŠÍCH V OKOLÍ STAVBY I PO OBJÍZDNÝCH TRASÁCH.

PLÁN ZHOTOVITELE STAVBY PŘEDPOKLÁDA DOKONČENÍ STAVBY NA STRANĚ Sídliště II okolo 15.dubna 2022 a poté bude průjezd aut Sídlištěm II vrácen do původní podoby. Další měsíc bude probíhat stavba na straně Sídliště I.

Doporučená pěší trasa do školy je ulicí K Dubu a ulicí Kolmá, pak místem umožňujícím přejití na chodník na druhé straně. Po celou dobu výstavby bude provoz v této části Ringhofferovy ulice řídit dynamická světelná signalizace (semafor, který dává delší časy tomu směru, kde je větší provoz). Z toho vyplývá, že chodci budou překonávat pouze jeden jízdní pruh a sledovat vozy přijíždějící jen z jedné strany. I přesto žádáme o zvýšenou opatrnost.

Dotazy ohledně stavby vám ochotně zodpovíme na telefonu 323 672 761 (investiční odbor) (nebo sekretariát 323 673 105)

Doporučená pěší trasa do školy - Sídliště II

Navržený průjezd Sídlištěm II.

V Kamenici 15.3.2022

Pavel Čermák
starosta
737 258 287