Důležité kontakty

25.3.2020 |

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19

hzs

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé vaší obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:

  • Všeobecné informace
  • Psychosociální pomoc
  • Mimořádná a krizová opatření
  • Hygienická opatření
  • Hasiči a koronavirus
  • Jak na to? 

Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.

Další důležité odkazy:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje -  http://www.khsstc.cz/dokumenty/aktualni-situace-ve-vyskytu-koronaviru-ve-stredoceskem-kraji-5723_5723_161_1.html

Ministerstvo vnitra https://www.mvcr.cz/

kontakt na obec pomoc@kamenice.cz nebo volejte v pracovní době 323 673 105

(v mimopracovní dobu v nouzi pak starostu 737 258 287)