Cyklus přednášek Centra celoživotního vzdělávání

15.1.2019 |

Cyklus přednášek Centra celoživotního vzdělávání

http://www.laduv-kraj.cz/kalendar-akci-2/osobnosti-naseho-regionu-cyklus-prenasek-centra-celozivotniho-vzdelavani-119_172cs.html

 

Vážení spoluobčané,

Ladův kraj Vás zve na cyklus přednášek centra celoživotního vždělávání  s názvem Osobnosti našeho regionu. 

S pozdravem podatela

 

http://www.laduv-kraj.cz/kalendar-akci-2/osobnosti-naseho-regionu-cyklus-prenasek-centra-celozivotniho-vzdelavani-119_172cs.html