ČIPOVÁNÍ POPELNIC POKRAČUJE

13.5.2019

Upozorňujeme občany, že ve dnech 14.-16.5.2019 bude probíhat další kolo čipování popelnic. Ponechte, prosím, nádoby na místě svozu do večera.

Nádoby, které nebyly očipovány v předchozím termínu, by měly být označeny čipem. Situaci velmi usnadníte, pokud svou popelnici označíte číslem popisným , případně evidenčním. V mnoha případech nebylo možné určit, ke které nemovitosti nádoba patří.

Po dokončení čipování bude obec informovat ty občany, jejichž nádoba není pro čipování vhodná, o dalším postupu.

Děkujeme za spolupráci.

 

                                                            Odbor správy majetku