Územní rozhodnutí

Vyvěšeno na úřední desce

SU/1659/2018/Pe Veřejná vyhláška o uložení písmnosti rozhodnutí

Vyvěšeno: 28. 11. 2018  |  Rubrika: Územní rozhodnutí

pdf Veřejná vyhláška o uložení písemnosti rozhodnutí.pdf (61,3 kB)

Územní rozhodnutí o umístění stavby  Chodník Ládví - Valnovka, k.ú. Ládví

Vyvěšeno: 25. 1. 2018  |  Sejmuto: 12. 2. 2018  |  Rubrika: Územní rozhodnutí

pdf ÚR Chodník Ládví - Valnovka.pdf (324,9 kB)

SU/07223/17/Pe Územní rozhodnutí-změna - Křížkový Újezdec-kanalizace a ČOV, týkající se přístupové komunikace na poz. p.č. 973

Vyvěšeno: 15. 1. 2018  |  Sejmuto: 31. 1. 2018  |  Rubrika: Územní rozhodnutí

pdf Územní rozhodnutí - změna.pdf (241,7 kB)

SU/07815/17/Pe Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Centrum vývoje supravodivých materiálů a diagnostika

Vyvěšeno: 8. 12. 2017  |  Sejmuto: 18. 12. 2017  |  Rubrika: Územní rozhodnutí

pdf Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy.pdf (64,3 kB)

SU/05858/17 Územní rozhodnutí o umístění stavby-nová přípojka ČOV: kVN,NN,VN a TS, k.ú. Těptín

Vyvěšeno: 14. 11. 2017  |  Sejmuto: 30. 11. 2017  |  Rubrika: Územní rozhodnutí

pdf Územní rozhodnutí o umístění stavby - nová přípojka ČOV-kVN, NN, VN a TS, k.ú. Těptín.pdf (428,9 kB)

SU/02492/17/Pe Územní rozhodnutí o umístění stavby: Křížkový Újezdec-kanalizace a ČOV          

Vyvěšeno: 30. 6. 2017  |  Sejmuto: 17. 7. 2017  |  Rubrika: Územní rozhodnutí

pdf Územní rozhodnutí.pdf (747,7 kB)

SU/01222/17/Ště Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno: 23. 5. 2017  |  Sejmuto: 8. 6. 2017  |  Rubrika: Územní rozhodnutí

pdf 20170523145713.pdf (64,9 kB)

SU/01222/17/Ště Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy  o umíst. st. RD p.č. 141/195, 196, 194 k.ú. Sulice

Vyvěšeno: 2. 3. 2017  |  Sejmuto: 13. 3. 2017  |  Rubrika: Územní rozhodnutí

pdf 20170302130002.pdf (67,9 kB)

SU/00997/16/Ště Rozhodnutí o umístění stavby na staveb. úpravy a nástavba ZŠ Kamenice a staveb. povolení, st. parc. 105/1...k.ú.Těptín

Vyvěšeno: 14. 6. 2016  |  Sejmuto: 30. 6. 2016  |  Rubrika: Územní rozhodnutí

pdf 20160614132828.pdf (413,2 kB)

Územní rozhodnutí o umístění stavby RPC Nebřenice -06-Areálové vodohospodářské objekty, k.ú. Chomutovice u Dobřejovic, k.ú. Křížkový Újezdec

Vyvěšeno: 23. 2. 2016  |  Sejmuto: 10. 3. 2016  |  Rubrika: Územní rozhodnutí

pdf 20160223092819.pdf (1,8 MB)

12345 56