Úřední deska

Elektronická úřední deska veřejné správy přináší moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů. Mezi hlavní přínosy tohoto řešení patří možnost nepřetržité komunikace s veřejností.

Způsob zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce splňuje všechny legislativní podmínky dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska je nepřetržitě přístupná veřejnosti, odolná vůči okolním vlivům nebo jiným neoprávněným útokům. Dalším důležitým aspektem je napojení na Spisovou službu s možností automatického stahování nových dokumentů z databázové složky.

Dokumenty jsou tak vyvěšeny přímo z kanceláří odpovědných pracovníků úřadu bez nutnosti zásahu či obsluhy elektronické úřední desky umístěné na veřejně dostupném místě. Navíc umožňuje zapojení interaktivního nástroje (dotykové fólie), která nabízí flexibilní, usporné a efektivní využití elektronické úřední desky každého moderního města či obce.

Vyvěšeno na úřední desce

Rozpočet obce Kamenice 2018

Vyvěšeno: 20. 12. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Rozpočet obce Kamenice 2018.pdf (182,5 kB)

Rozpočtové opatření č. 5/2017 návrh

Vyvěšeno: 23. 8. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Rozpočtové opatření č. 5.pdf (149,1 kB)

Rozpočtové opatření č. 4/2017 výdaje a příjmy

Vyvěšeno: 27. 6. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf RO č. 4.pdf (154,9 kB)

Závěrečný účet obce Kamenice za rok 2016

Vyvěšeno: 26. 5. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Závěrečný účet obce 2016.pdf (322,3 kB)

Postup škol a školských zařízení pro aktivaci DS typu OVM a oznámení působnosti OVM v agendách

Vyvěšeno: 30. 8. 2017  |  Rubrika: Oznámení

pdf Postup škol a školských zařízení pro aktivaci DS typu OVM.pdf (617,4 kB)

Svazek obcí Ladův kraj - Rozpočtové opatření č. 3/2017

Vyvěšeno: 31. 7. 2017  |  Rubrika: Ladův kraj a ostatní spolky

pdf Svazek obcí Ladův kraj rpzpočtové opatření.pdf (301,4 kB)

Veřejná vyhláška

Návrh zadání změny č. 5 územního plánu obce Kamenice

Vyvěšeno: 29. 6. 2017  |  Rubrika: Doručení veřejnou vyhláškou

pdf VYHLÁŠKA k návrhu zadání změny č. 5 ÚPO Kamenice_komplet.pdf (6,9 MB)

Závěrečný účet svazku obcí za rok 2016 - Svazek obcí Ladův kraj

Vyvěšeno: 31. 5. 2017  |  Rubrika: Ladův kraj a ostatní spolky

pdf 0. Závěrečný účet - titul.strana - užší rozsah.pdf (129,4 kB)
pdf 1. Plnění rozpočtu s komentářem.pdf (617,0 kB)
pdf 2. Zpráva o přezkoumání hospodaření.pdf (1,1 MB)

Svazek obcí Ladův kraj - rozpočtový výhled

Vyvěšeno: 31. 5. 2017  |  Rubrika: Ladův kraj a ostatní spolky

pdf Oznámení - Rozpočtový výhled Ladova kraje (1).pdf (134,0 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Kamenice

Vyvěšeno: 9. 5. 2017  |  Rubrika: Ostatní

pdf SK VPS.pdf (145,6 kB)

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Vyvěšeno: 26. 4. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf RO 3 příjmy.pdf (82,4 kB)
pdf RO 3 výdaje.pdf (73,3 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Kamenice

Vyvěšeno: 26. 4. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf střednědobý výhled rozpočtu.pdf (152,3 kB)

Rozpočet, rozpočtová opatření a střednědobý výhled rozpočtu obce Kamenice 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce obce v sekci „Rozpočet a hospodaření obce“

Vyvěšeno: 26. 4. 2017  |  Rubrika: Oznámení

pdf oznámení na ÚD.pdf (33,0 kB)

Rozpočet a rozpočtová opatření obce Kamenice 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce obce v sekci „Rozpočet a hospodaření obce“

Vyvěšeno: 10. 4. 2017  |  Rubrika: Oznámení

pdf 3778_001.pdf (32,0 kB)

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Vyvěšeno: 10. 4. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf RO 2 příjmy.pdf (81,7 kB)
pdf RO 2 výdaje.pdf (75,2 kB)

Rozpočet obce Kamenice 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce obce v sekci „Rozpočet a hospodaření obce“

Vyvěšeno: 20. 2. 2017  |  Rubrika: Oznámení

pdf Zpráva o zveřejnění rozpočtu.pdf (112,0 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Kamenice

Vyvěšeno: 20. 5. 2016  |  Rubrika: Ostatní

pdf SKK.pdf (134,9 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o veřejné zeleni

Vyvěšeno: 9. 12. 2015  |  Rubrika: Obecně závazné vyhlášky a nařízení

pdf Vyhláška zeleň.pdf (390,8 kB)

Reknostrukce kulturního domu, restaurace a obecního úřadu

Vyvěšeno: 18. 5. 2015  |  Rubrika: Oznámení

pdf 2461_001.pdf (110,4 kB)

ODPADY - nebezpečný, velkoobjemový, bioodpad, svozy pro chataře

Vyvěšeno: 9. 4. 2015  |  Rubrika: Oznámení

pdf 20150408114506.pdf (214,8 kB)

123