Úřední deska

Elektronická úřední deska veřejné správy přináší moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů. Mezi hlavní přínosy tohoto řešení patří možnost nepřetržité komunikace s veřejností.

Způsob zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce splňuje všechny legislativní podmínky dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska je nepřetržitě přístupná veřejnosti, odolná vůči okolním vlivům nebo jiným neoprávněným útokům. Dalším důležitým aspektem je napojení na Spisovou službu s možností automatického stahování nových dokumentů z databázové složky.

Dokumenty jsou tak vyvěšeny přímo z kanceláří odpovědných pracovníků úřadu bez nutnosti zásahu či obsluhy elektronické úřední desky umístěné na veřejně dostupném místě. Navíc umožňuje zapojení interaktivního nástroje (dotykové fólie), která nabízí flexibilní, usporné a efektivní využití elektronické úřední desky každého moderního města či obce.

Vyvěšeno na úřední desce

SU/1927/2018/Pe Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno: 12. 12. 2018  |  Rubrika: Stavební řízení

pdf zák. č. 106 1999.pdf (123,5 kB)

Doručení veřejnou vyhláškou č.j. 205853/2018- MURI/OVÚ/726

Vyvěšeno: 12. 12. 2018  |  Rubrika: Doručení veřejnou vyhláškou

pdf Doručení veřejnou vyhláškou.pdf (64,8 kB)

Oznámení - Obec Kamenice zveřejňuje záměr k propachtování pozemku

Vyvěšeno: 10. 12. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Oznámení  - Obec  Kamenice - zveřejňuje záměr k propachtování pozemku.pdf (250,9 kB)

Oznámení / Záměr obce na pronájem prodejní plochy

Vyvěšeno: 10. 12. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Oznámení - zveřejňuje záměr pronájmu.pdf (223,7 kB)

Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy .

Vyvěšeno: 29. 11. 2018  |  Rubrika: Ostatní | Oznámení veřejnou vyhláškou

pdf Veřejná vyhláška  č.j. 174733-2018-MURI-OSAD.pdf (115,3 kB)

SU/1659/2018/Pe Veřejná vyhláška o uložení písmnosti rozhodnutí

Vyvěšeno: 28. 11. 2018  |  Rubrika: Územní rozhodnutí

pdf Veřejná vyhláška o uložení písemnosti rozhodnutí.pdf (61,3 kB)

Oznámení veřejnou vyhláškou - Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 21. 11. 2018  |  Rubrika: Doručení veřejnou vyhláškou

pdf Oznámení veřejnou vyhláškou.pdf (277,6 kB)

Usnesení - Dražební vyhláška  č.j.151 DDr 010/2018-3

Vyvěšeno: 19. 11. 2018  |  Rubrika: Dražební vyhlášky

pdf Usnesení č.j. 151 DDr 010-2018-3.pdf (243,5 kB)

Mateřská škola Kamenice - přijme 2 učitelky mateřské školy na plný pracovní úvazek

Vyvěšeno: 7. 11. 2018  |  Rubrika: Ostatní

pdf Pracovní pozice - učitelka mateřské školy.pdf (68,9 kB)

Přehled nedostatečně zapsaných osob v KN ( neznámý vlastník) ÚZSVM

Vyvěšeno: 23. 10. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Přehled nedostatečně zapsaných osob v KN.pdf (1,1 MB)

Volná pracovní pozice - Pracovník technických služeb  - Obecní úřad Kamenice

Vyvěšeno: 3. 10. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Pracovní pozice - pracovník technických služeb.pdf (72,2 kB)

Rozpočtové opatření č. 5 - příjmy a výdaje

Vyvěšeno: 26. 9. 2018  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf RO5.pdf (169,8 kB)

ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD

Vyvěšeno: 31. 7. 2018  |  Rubrika: Oznámení veřejnou vyhláškou

pdf Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod.pdf (186,9 kB)

Závěrečný účet obce za rok 2017

Vyvěšeno: 28. 6. 2018  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf závěrečný účet obce.pdf (303,6 kB)
pdf zpráva o hospodaření.pdf (676,7 kB)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - příjmy, výdaje

Vyvěšeno: 28. 6. 2018  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf RO 3.pdf (172,3 kB)

Volby do zastupitelstev obcí 2018 - počet podpisů na peticích

Vyvěšeno: 19. 6. 2018

pdf volby.pdf (62,0 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023 Komentář

Vyvěšeno: 30. 5. 2018  |  Rubrika: Ladův kraj a ostatní spolky

pdf Komentář LK.pdf (81,9 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO LK

Vyvěšeno: 30. 5. 2018  |  Rubrika: Ladův kraj a ostatní spolky

pdf DSO LK.pdf (461,8 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Kamenice, z.s.

Vyvěšeno: 31. 5. 2018  |  Rubrika: Ostatní

pdf 168.18.pdf (196,7 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Mažoretky Hraběnky Kamenice, z.s.

Vyvěšeno: 16. 5. 2018  |  Rubrika: Ostatní

pdf 167.18.pdf (204,9 kB)

123