Úřední deska

Elektronická úřední deska veřejné správy přináší moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů. Mezi hlavní přínosy tohoto řešení patří možnost nepřetržité komunikace s veřejností.

Způsob zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce splňuje všechny legislativní podmínky dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska je nepřetržitě přístupná veřejnosti, odolná vůči okolním vlivům nebo jiným neoprávněným útokům. Dalším důležitým aspektem je napojení na Spisovou službu s možností automatického stahování nových dokumentů z databázové složky.

Dokumenty jsou tak vyvěšeny přímo z kanceláří odpovědných pracovníků úřadu bez nutnosti zásahu či obsluhy elektronické úřední desky umístěné na veřejně dostupném místě. Navíc umožňuje zapojení interaktivního nástroje (dotykové fólie), která nabízí flexibilní, usporné a efektivní využití elektronické úřední desky každého moderního města či obce.

Vyvěšeno na úřední desce

Výzva k podání nabídky č. 19/2018 - Administrace veřejné zakázky na stavební akci: „Intenzifikace ČOV Kamenice“

Předmětem této veřejné zakázky je administrace zadávacího řízení na stavební akci „Intenzifikace ČOV Kamenice“.

Vyvěšeno: 15. 11. 2018  |  Rubrika: Veřejné zakázky

docx Výzva_admin VZ ČOV.docx (39,7 kB)
docx Příloha č1_Krycí list_admin VZ.docx (13,4 kB)
docx Příloha č2_Návrh SoD_admin VZ.docx (72,6 kB)
docx Příloha č3_Čestné prohl kvalifikace_admin VZ.docx (15,5 kB)

Mateřská škola Kamenice - přijme 2 učitelky mateřské školy na plný pracovní úvazek

Vyvěšeno: 7. 11. 2018  |  Rubrika: Ostatní

pdf Pracovní pozice - učitelka mateřské školy.pdf (68,9 kB)

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání stavebního povolení

Vyvěšeno: 6. 11. 2018  |  Rubrika: Oznámení veřejnou vyhláškou

pdf Oznámení o zahájení řízení o vydání stavebního povolení - Veřejná vyhláška.pdf (174,7 kB)

Oznámení / Obec Kamenice zveřejňuje záměr směny p.č.847 k.ú. Ládví

Vyvěšeno: 5. 11. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Oznámení - zveřejněného záměru.pdf (151,6 kB)

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.SHMS/022/2018

Vyvěšeno: 31. 10. 2018  |  Rubrika: Oznámení o výběrovém řízení

pdf Oznámení o výběrovém řízení s aukcí.pdf (279,2 kB)

Přehled nedostatečně zapsaných osob v KN ( neznámý vlastník) ÚZSVM

Vyvěšeno: 23. 10. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Přehled nedostatečně zapsaných osob v KN.pdf (1,1 MB)

Upozornění na končící platnost smlouvy o nájmu hrobového místa  na pohřebišti v Kamenici

Vyvěšeno: 22. 10. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Upozornění na končící platnost smlouvy o nájmu hrobového místa.pdf (73,3 kB)
pdf Plán hřbitova.pdf (275,9 kB)

Oznámení vlastníkům náhrobků a ostatního hrobového zařízení

Vyvěšeno: 22. 10. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Oznámení vlastníkům náhrobků a ostatního hrobového zařízení.pdf (83,8 kB)
pdf Plán hřbitova.pdf (275,9 kB)

Stavební technik-úředník-výběrové řízení

Stavební technik-úředník-výběrové řízení

Vyvěšeno: 11. 10. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Oznámení o výhlášení výběrového řízení_stavební technik.pdf (109,9 kB)

Volná pracovní pozice - Pracovník technických služeb  - Obecní úřad Kamenice

Vyvěšeno: 3. 10. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Pracovní pozice - pracovník technických služeb.pdf (72,2 kB)

Rozpočtové opatření č. 5 - příjmy a výdaje

Vyvěšeno: 26. 9. 2018  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf RO5.pdf (169,8 kB)

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Vyvěšeno: 25. 9. 2018  |  Rubrika: Dražební vyhlášky

pdf Usnesení  - Dražební vyhláška.pdf (322,8 kB)

ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD

Vyvěšeno: 31. 7. 2018  |  Rubrika: Oznámení veřejnou vyhláškou

pdf Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod.pdf (186,9 kB)

Závěrečný účet obce za rok 2017

Vyvěšeno: 28. 6. 2018  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf závěrečný účet obce.pdf (303,6 kB)
pdf zpráva o hospodaření.pdf (676,7 kB)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - příjmy, výdaje

Vyvěšeno: 28. 6. 2018  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf RO 3.pdf (172,3 kB)

Oznámení - Rozpočtové opatření č.1/2018   Ladův kraj

Vyvěšeno: 22. 6. 2018  |  Rubrika: Ladův kraj a ostatní spolky

pdf Oznámení - Rozpočtové opatření č.1-2018.pdf (307,8 kB)

Volby do zastupitelstev obcí 2018 - počet podpisů na peticích

Vyvěšeno: 19. 6. 2018

pdf volby.pdf (62,0 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023 Komentář

Vyvěšeno: 30. 5. 2018  |  Rubrika: Ladův kraj a ostatní spolky

pdf Komentář LK.pdf (81,9 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO LK

Vyvěšeno: 30. 5. 2018  |  Rubrika: Ladův kraj a ostatní spolky

pdf DSO LK.pdf (461,8 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Kamenice, z.s.

Vyvěšeno: 31. 5. 2018  |  Rubrika: Ostatní

pdf 168.18.pdf (196,7 kB)

123