Úřední deska

Elektronická úřední deska veřejné správy přináší moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů. Mezi hlavní přínosy tohoto řešení patří možnost nepřetržité komunikace s veřejností.

Způsob zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce splňuje všechny legislativní podmínky dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska je nepřetržitě přístupná veřejnosti, odolná vůči okolním vlivům nebo jiným neoprávněným útokům. Dalším důležitým aspektem je napojení na Spisovou službu s možností automatického stahování nových dokumentů z databázové složky.

Dokumenty jsou tak vyvěšeny přímo z kanceláří odpovědných pracovníků úřadu bez nutnosti zásahu či obsluhy elektronické úřední desky umístěné na veřejně dostupném místě. Navíc umožňuje zapojení interaktivního nástroje (dotykové fólie), která nabízí flexibilní, usporné a efektivní využití elektronické úřední desky každého moderního města či obce.

Vyvěšeno na úřední desce

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanoví přechodnou úpravu silničního provozu v úseku Olešovice - Ládví

Vyvěšeno: 21. 5. 2018  |  Rubrika: Oznámení veřejnou vyhláškou

pdf Veřejná vyhláška.pdf (155,7 kB)

Oznámení o  přerušení dodávky elektřiny:Olešovice, Kamenice, Štiřín

Vyvěšeno: 18. 5. 2018  |  Rubrika: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

pdf Odstávka elektřiny.pdf (42,7 kB)

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 18. 5. 2018  |  Rubrika: Oznámení veřejnou vyhláškou

pdf Veřejná vyhláška.pdf (155,7 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Mažoretky Hraběnky Kamenice, z.s.

Vyvěšeno: 16. 5. 2018  |  Rubrika: Ostatní

pdf 167.18.pdf (204,9 kB)

Výzva k podání nabídky č. 11/2018 - "Chodník Ládví - Valnovka"

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba chodníku v Ládví podél silnice II/603 včetně odvodnění a veřejného osvětlení v rozsahu projektové dokumentace a položkového soupisu prací, zpracované Ing. Jitkou Dupalovou, Milanem Kacovským a Janem Romem – projekty elektro  a v souladu se zadávacími podmínkami.

Vyvěšeno: 14. 5. 2018  |  Rubrika: Veřejné zakázky

pdf Vyzva_ZPR_ládví.pdf (615,0 kB)
pdf Zadavaci_dokumentace_ZPR_ládví.pdf (1,2 MB)
docx Priloha_c1_Kryci list_ládví.docx (16,1 kB)
docx Priloha_c2_Navrh SoD_ládví.docx (66,1 kB)
docx Priloha_c3_Cestne prohlaseni_ládví.docx (33,5 kB)
docx Priloha_c4_Seznam stavebnich praci_ládví.docx (24,6 kB)
docx Priloha_c5_Poddodavatele_ládví.docx (23,0 kB)
zip Priloha_c6_Projektova dokumentace_ládví.zip (8,7 MB)
zip Priloha_c7_Soupis praci_ládví.zip (301,9 kB)

Oznámení o výběru dodavatele

Stavební úpravy OÚ Kamenice

Vyvěšeno: 10. 5. 2018  |  Rubrika: Veřejné zakázky

pdf Oznámení o výběru dodavatel_11042018.pdf (59,1 kB)

Oznámení o  přerušení dodávky elektřiny- Kamenice, Těptín

Vyvěšeno: 10. 5. 2018  |  Rubrika: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

pdf Kamenice, Těptín.pdf (51,1 kB)

Oznámení o  přerušení dodávky elektřiny - Kamenice, Nová Hospoda, Štiřín

Vyvěšeno: 10. 5. 2018  |  Rubrika: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

pdf Kamenice, Nová Hospoda, Štiřín (2).pdf (55,1 kB)

Oznámení o  přerušení dodávky elektřiny - Těptín, Kamenice, Nová hospoda

Vyvěšeno: 10. 5. 2018  |  Rubrika: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

pdf Těptín, Kamenice, Nová Hospoda.pdf (49,6 kB)

Oznámení o  přerušení dodávky elektřiny - Štiřín, Všedobrovice, Olešovice

Vyvěšeno: 10. 5. 2018  |  Rubrika: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

pdf Štiřín, Olešovice, Všedobrovice.pdf (51,8 kB)

Usnesení o nařízení dražebního jednání  EX 404/18

Vyvěšeno: 10. 5. 2018  |  Rubrika: Dražební vyhlášky

pdf Usnesení o nařízení dražebního jednání.pdf (238,8 kB)

Rozhodnutí - změna rozhodnutí o uzavírce

Vyvěšeno: 2. 5. 2018  |  Rubrika: Rozhodnutí

pdf Rozhodnutí - změna rozhodnutí o uzavírce.pdf (140,2 kB)

Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2018

Vyvěšeno: 25. 4. 2018  |  Rubrika: Oznámení veřejnou vyhláškou

pdf Veřejná vahláška.pdf (71,7 kB)

Nedostatečně zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)-§§64-65 zákona č.256/2013 Sb.,katastrální zákon

Vyvěšeno: 24. 4. 2018  |  Rubrika: Oznámení veřejnou vyhláškou

pdf Oznámení.pdf (329,8 kB)

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání ( dražební vyhláška ) č.j.  070 Ex 1735/13-68

Vyvěšeno: 23. 4. 2018  |  Rubrika: Dražební vyhlášky

pdf Usnesení o nařízení elektro. dražebního jednání.pdf (390,5 kB)

Rozpočtové opatření č.2/2018 - příjmy a výdaje

Vyvěšeno: 23. 4. 2018  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Rozpočtové opatření č. 2. 2018.pdf (174,2 kB)

Státní pozemkový úřad - oznámení o zamyšleném převodu

Vyvěšeno: 18. 4. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Státní pozemkový úřad.pdf (52,9 kB)

Dražební vyhláška  č.j. 095 Ex 1716/ 15 - 116

Vyvěšeno: 12. 4. 2018  |  Rubrika: Dražební vyhlášky

pdf Dražební Vyhláška-  95 Ex 1716 - 15-116.pdf (340,4 kB)

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018

Vyvěšeno: 22. 3. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v r.2018.pdf (144,0 kB)

Oznámení - Rekonstrukce komunikace Na Květnici

Vyvěšeno: 8. 3. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf rekonstrukce Na Květnici.pdf (175,7 kB)

123