Úřední deska

Elektronická úřední deska veřejné správy přináší moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů. Mezi hlavní přínosy tohoto řešení patří možnost nepřetržité komunikace s veřejností.

Způsob zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce splňuje všechny legislativní podmínky dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska je nepřetržitě přístupná veřejnosti, odolná vůči okolním vlivům nebo jiným neoprávněným útokům. Dalším důležitým aspektem je napojení na Spisovou službu s možností automatického stahování nových dokumentů z databázové složky.

Dokumenty jsou tak vyvěšeny přímo z kanceláří odpovědných pracovníků úřadu bez nutnosti zásahu či obsluhy elektronické úřední desky umístěné na veřejně dostupném místě. Navíc umožňuje zapojení interaktivního nástroje (dotykové fólie), která nabízí flexibilní, usporné a efektivní využití elektronické úřední desky každého moderního města či obce.

Vyvěšeno na úřední desce

Dražební vyhláška č.  S/ D4 / 2017

Vyvěšeno: 15. 12. 2017  |  Rubrika: Dražební vyhlášky

pdf Dražební vyhláška č.S-D4-2017.pdf (738,1 kB)

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání ( dražební vyhláška) č.j. 070 Ex 1735/13-52

Vyvěšeno: 15. 12. 2017  |  Rubrika: Dražební vyhlášky

pdf Dražební vyhláška č.j. 070 Ex 173513-52.pdf (402,3 kB)

SU/07483/17/Pro Oznámení zahájení územního řízení: Chodník Ládví - Valnovka, k.ú. Ládví

Vyvěšeno: 12. 12. 2017  |  Rubrika: Územní řízení

pdf Územní řízení.pdf (126,6 kB)

Volba prezidenta ČR -  oznámení žadatelům o vydání voličského průkazu

Vyvěšeno: 11. 12. 2017

pdf oznámení žadatelům o vydání voličského průkazu.pdf (39,9 kB)

Program zasedání Zastupitelstva obce Kamenice

Vyvěšeno: 11. 12. 2017  |  Rubrika: Oznámení o konání Zastupitelstva

pdf ZOK 18. 12. 2017.pdf (40,3 kB)

SU/07815/17/Pe Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Centrum vývoje supravodivých materiálů a diagnostika

Vyvěšeno: 8. 12. 2017  |  Rubrika: Územní rozhodnutí

pdf Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy.pdf (59,6 kB)

Volby prezidenta ČR - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Vyvěšeno: 8. 12. 2017

pdf volební okrsek č.1.pdf (57,9 kB)
pdf volební okrsek č.2.pdf (57,9 kB)

Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy č.j.64061/2017- MURI/OSAD

Vyvěšeno: 6. 12. 2017  |  Rubrika: Oznámení veřejnou vyhláškou

pdf Veřejná Vyhláška.pdf (372,9 kB)

Návrh rozpočtu obce Kamenice 2018

Vyvěšeno: 1. 12. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Návrh rozpočtu 2018.pdf (158,7 kB)

Volba prezidenta ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno: 22. 11. 2017

pdf Volba prezidenta ČR.pdf (40,2 kB)

Oznámení výzvy k podání soutěžních návrhů - svazku obcí Ladův kraj

Vyvěšeno: 20. 11. 2017  |  Rubrika: Ladův kraj a ostatní spolky

pdf Oznámení výzva k podání soutěžních návrhů-Ladův kraj.pdf (53,0 kB)

Dražební vyhláška č.j. 156 EX 1642/13-240

Vyvěšeno: 15. 11. 2017  |  Rubrika: Dražební vyhlášky

pdf Dražební vyhláška  č.j.156EX 164213-240.pdf (218,8 kB)

Volba prezidenta České republiky - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno: 9. 11. 2017

pdf Volba prezidenta ČR - okrskové volební komise.pdf (43,4 kB)

Rozpočtové opatření č. 5 / 2017 svazku obcí Ladův kraj

Vyvěšeno: 6. 11. 2017  |  Rubrika: Ladův kraj a ostatní spolky

pdf Rozpočtové opatření č.5-2017.pdf (301,4 kB)

Rozpočtové opatření č. 7 / 2017 rozpočtové výdaje

Vyvěšeno: 3. 11. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Rozpočtové opatření č.7.pdf (157,2 kB)

Veřejná dražební vyhláška č.j.085 EX 5996/14 - 375

Vyvěšeno: 26. 10. 2017  |  Rubrika: Dražební vyhlášky

pdf Veřejná dražební vyhláška.pdf (330,9 kB)

Rozpočtové opatření č. 6 / 2017

Vyvěšeno: 25. 9. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Rozpočtové opatření č.6 2017.pdf (151,6 kB)

Rozpočtové opatření č.5/ 2017

Vyvěšeno: 18. 9. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Rozpočtové opatření č.5 obec Kamenice 2017.pdf (159,4 kB)

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství č.j. 55197/2017- MZE- 16212

Vyvěšeno: 14. 9. 2017  |  Rubrika: Doručení veřejnou vyhláškou

pdf Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška.pdf (133,8 kB)

Rozpočtové opatření č. 5/2017 návrh

Vyvěšeno: 23. 8. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Rozpočtové opatření č. 5.pdf (149,1 kB)

123