Úřední deska

Elektronická úřední deska veřejné správy přináší moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů. Mezi hlavní přínosy tohoto řešení patří možnost nepřetržité komunikace s veřejností.

Způsob zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce splňuje všechny legislativní podmínky dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska je nepřetržitě přístupná veřejnosti, odolná vůči okolním vlivům nebo jiným neoprávněným útokům. Dalším důležitým aspektem je napojení na Spisovou službu s možností automatického stahování nových dokumentů z databázové složky.

Dokumenty jsou tak vyvěšeny přímo z kanceláří odpovědných pracovníků úřadu bez nutnosti zásahu či obsluhy elektronické úřední desky umístěné na veřejně dostupném místě. Navíc umožňuje zapojení interaktivního nástroje (dotykové fólie), která nabízí flexibilní, usporné a efektivní využití elektronické úřední desky každého moderního města či obce.

Vyvěšeno na úřední desce

Poptávkové řízení č.13/2017 - Kanalizační přípojka – zázemí dětského hřiště Struhařov

Vyvěšeno: 21. 6. 2017  |  Rubrika: Veřejné zakázky

pdf 201713 Poptavkovy list.pdf (80,5 kB)
doc 201713_Priloha c. 1 - Kryci list.doc (39,4 kB)
docx 201713_Priloha c. 2 - Smlouva o dilo.docx (45,2 kB)
zip 201713_Priloha c. 3 - Technicky popis a soupis praci.zip (363,1 kB)

Poptávkové řízení č.13/2017 - Studie komunikace Návršní

Zadávací dokumentace včetně příloh je také zpřístupněna na profilu zadavatele: www.tenderarena.cz/profily/kamenice

Vyvěšeno: 20. 6. 2017  |  Rubrika: Veřejné zakázky

pdf 201713 Poptavkovy list.pdf (80,5 kB)
doc 201713_Priloha c. 1 - Kryci list.doc (39,4 kB)
docx 201713_Priloha c. 2 - Smlouva o dilo.docx (45,2 kB)
pdf 201713_Priloha c. 3 - Situace.pdf (295,6 kB)

Oznámení o zamyšleném převodu - Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno: 20. 6. 2017  |  Rubrika: Oznámení

pdf 20170616120543.pdf (85,6 kB)

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení - Právník

Vyvěšeno: 5. 6. 2017  |  Rubrika: Oznámení o výběrovém řízení

pdf Oznámení o výběrovém řízení.pdf (127,8 kB)

Závěrečný účet svazku obcí za rok 2016 - Svazek obcí Ladův kraj

Vyvěšeno: 31. 5. 2017  |  Rubrika: Ladův kraj a ostatní spolky

pdf 0. Závěrečný účet - titul.strana - užší rozsah.pdf (129,4 kB)
pdf 1. Plnění rozpočtu s komentářem.pdf (617,0 kB)
pdf 2. Zpráva o přezkoumání hospodaření.pdf (1,1 MB)

Svazek obcí Ladův kraj - rozpočtový výhled

Vyvěšeno: 31. 5. 2017  |  Rubrika: Ladův kraj a ostatní spolky

pdf Oznámení - Rozpočtový výhled Ladova kraje (1).pdf (134,0 kB)

Závěrečný účet obce Kamenice za rok 2016

Vyvěšeno: 26. 5. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Závěrečný účet obce 2016.pdf (322,3 kB)

Veřejná dražební vyhláška č.j.085 EX 5996/14-335

Vyvěšeno: 23. 5. 2017  |  Rubrika: Dražební vyhlášky

pdf veřejná dražební vyhláška.pdf (323,3 kB)

Oznámení o Vytyčování sítí NN pro ČEZ Distribuce

Vyvěšeno: 17. 5. 2017  |  Rubrika: Oznámení

pdf 20170517112547.pdf (49,7 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Kamenice

Vyvěšeno: 9. 5. 2017  |  Rubrika: Ostatní

pdf SK VPS.pdf (145,6 kB)

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Vyvěšeno: 26. 4. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf RO 3 příjmy.pdf (82,4 kB)
pdf RO 3 výdaje.pdf (73,3 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Kamenice

Vyvěšeno: 26. 4. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf střednědobý výhled rozpočtu.pdf (152,3 kB)

Rozpočet, rozpočtová opatření a střednědobý výhled rozpočtu obce Kamenice 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce obce v sekci „Rozpočet a hospodaření obce“

Vyvěšeno: 26. 4. 2017  |  Rubrika: Oznámení

pdf oznámení na ÚD.pdf (33,0 kB)

Rozpočet a rozpočtová opatření obce Kamenice 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce obce v sekci „Rozpočet a hospodaření obce“

Vyvěšeno: 10. 4. 2017  |  Rubrika: Oznámení

pdf 3778_001.pdf (32,0 kB)

Záměr obce pronajmout  volné části pozemku p.č. 628/1

Vyvěšeno: 18. 4. 2017  |  Rubrika: Ostatní

pdf 20170418084330.pdf (179,0 kB)

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Vyvěšeno: 10. 4. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf RO 2 příjmy.pdf (81,7 kB)
pdf RO 2 výdaje.pdf (75,2 kB)

Návrh - střednědobý výhled rozpočtu obec Kamenice

Vyvěšeno: 7. 4. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf 20170407111627.pdf (155,4 kB)

Oznámení o omezení provozu obecního úřadu Kamenice

Vyvěšeno: 22. 3. 2017  |  Rubrika: Oznámení

pdf 20170322134406.pdf (36,9 kB)

Rozpočet obce Kamenice 2017

Vyvěšeno: 24. 2. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf 20170224090152.pdf (127,0 kB)

Rozpočet obce Kamenice 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce obce v sekci „Rozpočet a hospodaření obce“

Vyvěšeno: 20. 2. 2017  |  Rubrika: Oznámení

pdf Zpráva o zveřejnění rozpočtu.pdf (112,0 kB)

12