Úřední deska

Elektronická úřední deska veřejné správy přináší moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů. Mezi hlavní přínosy tohoto řešení patří možnost nepřetržité komunikace s veřejností.

Způsob zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce splňuje všechny legislativní podmínky dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska je nepřetržitě přístupná veřejnosti, odolná vůči okolním vlivům nebo jiným neoprávněným útokům. Dalším důležitým aspektem je napojení na Spisovou službu s možností automatického stahování nových dokumentů z databázové složky.

Dokumenty jsou tak vyvěšeny přímo z kanceláří odpovědných pracovníků úřadu bez nutnosti zásahu či obsluhy elektronické úřední desky umístěné na veřejně dostupném místě. Navíc umožňuje zapojení interaktivního nástroje (dotykové fólie), která nabízí flexibilní, usporné a efektivní využití elektronické úřední desky každého moderního města či obce.

Vyvěšeno na úřední desce

Oznámení - zvežejnění záměru části pozemku 624/50 ,,Tenisový kurt"

Vyvěšeno: 23. 3. 2018  |  Rubrika: Záměr obce prodat,směnit,darovat nebo pronajmout nemovitý majetek

pdf Záměr pronájmu - TENISOVÝ KURT.pdf (217,0 kB)

Oznámení - zvežejnění záměru  ,,Pronájem stavby věže"

Vyvěšeno: 23. 3. 2018  |  Rubrika: Záměr obce prodat,směnit,darovat nebo pronajmout nemovitý majetek

pdf VĚŽ - ve výšce cca 32,75m.pdf (188,8 kB)
pdf VĚŽ- ve výšce cca 33,75m.pdf (191,5 kB)
pdf VĚŽ-ve výšce cca 33,25m.pdf (185,7 kB)

Oznámení o  přerušení dodávky elektřiny - Kamenice ul.Kaštanová

Vyvěšeno: 22. 3. 2018  |  Rubrika: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

pdf Odstávka elektřiny.pdf (43,4 kB)

Veřejná nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr

Vyvěšeno: 22. 3. 2018  |  Rubrika: Veřejná nabídka

pdf Veřejná nabídka  pozemků SPÚ.pdf (255,0 kB)

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018

Vyvěšeno: 22. 3. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v r.2018.pdf (144,0 kB)

Vyhlášení výběrového řízení - Město Jílové u Prahy

Vyvěšeno: 22. 3. 2018  |  Rubrika: Ostatní

pdf Výběrové řízení -Jílové u Prahy.pdf (144,5 kB)

Oznámení o konání opakované dražby  č. S/ D5/ 2018

Vyvěšeno: 21. 3. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Oznámení o konání opakované Dražby č. S-D5-2018.pdf (865,1 kB)

Rozhodnutí - změna uzavírky pozemní komunikace silnice II.třídy

Vyvěšeno: 15. 3. 2018  |  Rubrika: Rozhodnutí

pdf Rozhodnutí.pdf (116,4 kB)

Rozhodnutí - uzavírka pozemní komunikace silnice II. třídy

Vyvěšeno: 13. 3. 2018  |  Rubrika: Rozhodnutí

pdf Rozhodnutí (2).pdf (197,2 kB)
pdf uzavírka.pdf (318,2 kB)

Veřejná vyhláška  - Oznámení o vydání územního plánu Řehenice

Vyvěšeno: 12. 3. 2018  |  Rubrika: Oznámení veřejnou vyhláškou

pdf Vařejná Vyhláška.pdf (119,9 kB)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: ÚŘEDNÍK - INVESTIČNÍ REFERENT

Vyvěšeno: 9. 3. 2018  |  Rubrika: Oznámení o výběrovém řízení

pdf Výběrové řízení investiční referent.pdf (139,7 kB)

Oznámení - Rekonstrukce komunikace Na Květnici

Vyvěšeno: 8. 3. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf rekonstrukce Na Květnici.pdf (175,7 kB)

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Vyvěšeno: 19. 2. 2018  |  Rubrika: Dražební vyhlášky

pdf Usnesení č.j. 203 Ex 02448-17-124.pdf (274,9 kB)

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Vyvěšeno: 16. 2. 2018  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Rozpočtové opatření.pdf (173,4 kB)

Životní podmínky 2018

Vyvěšeno: 1. 2. 2018  |  Rubrika: Ostatní

pdf Životní podmínky 2018.pdf (78,8 kB)

Rozpočtové opatření č. 9/2017

Vyvěšeno: 15. 1. 2018  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf RO č. 9.pdf (167,4 kB)

Rozpočet obce Kamenice 2018

Vyvěšeno: 20. 12. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Rozpočet obce Kamenice 2018.pdf (182,5 kB)

Oznámení - schválený rozpočet na rok 2018-Svazek obcí Ladův kraj

Vyvěšeno: 5. 1. 2018  |  Rubrika: Ladův kraj a ostatní spolky

pdf Schválený rozpočet r.2018-Ladův kraj.pdf (247,4 kB)

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství č.j. 55197/2017- MZE- 16212

Vyvěšeno: 14. 9. 2017  |  Rubrika: Doručení veřejnou vyhláškou

pdf Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška.pdf (133,8 kB)

Rozpočtové opatření č. 5/2017 návrh

Vyvěšeno: 23. 8. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Rozpočtové opatření č. 5.pdf (149,1 kB)

12