Úřední deska

Elektronická úřední deska veřejné správy přináší moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů. Mezi hlavní přínosy tohoto řešení patří možnost nepřetržité komunikace s veřejností.

Způsob zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce splňuje všechny legislativní podmínky dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska je nepřetržitě přístupná veřejnosti, odolná vůči okolním vlivům nebo jiným neoprávněným útokům. Dalším důležitým aspektem je napojení na Spisovou službu s možností automatického stahování nových dokumentů z databázové složky.

Dokumenty jsou tak vyvěšeny přímo z kanceláří odpovědných pracovníků úřadu bez nutnosti zásahu či obsluhy elektronické úřední desky umístěné na veřejně dostupném místě. Navíc umožňuje zapojení interaktivního nástroje (dotykové fólie), která nabízí flexibilní, usporné a efektivní využití elektronické úřední desky každého moderního města či obce.

Vyvěšeno na úřední desce

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.SHMS/047/2017

Vyvěšeno: 18. 10. 2017  |  Rubrika: Oznámení

pdf Oznámení o výběrovém řízení s aukcí.pdf (356,8 kB)

Město Jílové u Prahy - vyhlášení výběrového řízení na pozici - úředník stavebního odboru

Vyvěšeno: 16. 10. 2017  |  Rubrika: Výběrová řízení

pdf Výběrové řízení.pdf (697,4 kB)

Obec Kamenice zveřejňuje záměr k propachtování pozemku

Vyvěšeno: 13. 10. 2017  |  Rubrika: Oznámení

pdf Oznámení - Obce Kamenice zveřejňuje záměr k propachtování pozemku.pdf (173,6 kB)

Přehled o tel.spojení do každé volební místnosti

Vyvěšeno: 11. 10. 2017

pdf Přehled o tel.spojení do každé volební místnosti.pdf (51,5 kB)

OZNÁMENÍ o VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Vyvěšeno: 11. 10. 2017  |  Rubrika: Veřejné zakázky

pdf AISoK.pdf (54,2 kB)

SU/05858/17/Pe Oznámení zaháj. územního řízení: Kamenice-nové připojení ČOV - kVN a TS

Vyvěšeno: 9. 10. 2017  |  Rubrika: Územní řízení

pdf Oznámení zahájení územního řízení.pdf (346,3 kB)

Státní veterinární správa - Informace pro obce Středočeského kraje - asanace

Vyvěšeno: 5. 10. 2017  |  Rubrika: Ostatní

pdf Sátní veterinární správa.pdf (123,7 kB)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vyvěšeno: 4. 10. 2017

pdf Volby do PS ČR.pdf (40,5 kB)

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vyvěšeno: 4. 10. 2017

pdf Volby.pdf (64,9 kB)

Usnesení - Dražební vyhláška sz:134 EX13924/16-130

Vyvěšeno: 3. 10. 2017  |  Rubrika: Dražební vyhlášky

pdf Usnesení-Dražební vyhláška.pdf (193,8 kB)

Nedostatečně zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)-§§64-65 zákona č.256/2013 Sb.,katastrální zákon

Vyvěšeno: 26. 9. 2017  |  Rubrika: Ostatní

pdf Nedostatečně zapsané osoby v katastru nemovitostí.pdf (66,0 kB)
xlsx ÚZSVM neznámý vlastník.xlsx (19,9 kB)

Rozpočtové opatření č. 6 / 2017

Vyvěšeno: 25. 9. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Rozpočtové opatření č.6 2017.pdf (151,6 kB)

Rekonstrukce komunikace Na Květnici

Vyvěšeno: 22. 9. 2017  |  Rubrika: Oznámení

pdf Rekonstrukce komunikace Na Květnici.pdf (49,9 kB)

Rozpočtové opatření č.5/ 2017

Vyvěšeno: 18. 9. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Rozpočtové opatření č.5 obec Kamenice 2017.pdf (159,4 kB)

Upozornění - k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Vyvěšeno: 18. 9. 2017  |  Rubrika: Ostatní

pdf Upozornění.pdf (100,9 kB)

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství č.j. 55197/2017- MZE- 16212

Vyvěšeno: 14. 9. 2017  |  Rubrika: Doručení veřejnou vyhláškou

pdf Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška.pdf (133,8 kB)

Rozpočtové opatření č. 5/2017 návrh

Vyvěšeno: 23. 8. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Rozpočtové opatření č. 5.pdf (149,1 kB)

Rozpočtové opatření č. 4/2017 výdaje a příjmy

Vyvěšeno: 27. 6. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf RO č. 4.pdf (154,9 kB)

Závěrečný účet obce Kamenice za rok 2016

Vyvěšeno: 26. 5. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf Závěrečný účet obce 2016.pdf (322,3 kB)

Volby - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Vyvěšeno: 4. 9. 2017

pdf Volby.pdf (64,9 kB)

123