Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2018

Podle ustanovení§ 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje uvedený povinný subjekt výroční zprávu k poskytování informací za uvedené období - kalendářní rok.

Kalendářní rok, kterého se zpráva týká:

a) počet podaných žádostí o informaci:  4
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  0
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0
d) opis podstatných částí rozsudku soudu:  0
e) výčet poskytnutí výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti jejich rozhodnutí: 0
f) počet stížností podaných dle§ 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu vyřízení: 1
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, byla podána druhá informace, která byla obsáhlejší a obsahovala informace požadované v rozhodnutí krajského úřadu.

 

webová stránka povinného subjektu: www.obeckamenice.cz

výroční zpráva 2018.pdf

 

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva Obce Kamenice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.

Obecní úřad Kamenice zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2016:

  1. Počet podaných žádostí o informaci: 10
  2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
  3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  4. Opis podstatných částí rozsudku soudu: 0
  5. Výčet poskytnutí výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti jejich rozhodnutí: 0
  6. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu vyřízení: 0

Webová stránka povinného subjektu: www.obeckamenice.cz

Dokument ke stažení zde:

Výroční zpráva za rok 2016 podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 1061999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.pdf

 

Kamenice dne 14.2.2017

Ing. Miroslav Zelený

tajemník obecního úřadu Kamenice

 

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Výroční zpráva 2014.pdf

 

Výroční zpráva za rok 2013 

Výroční zpráva Obce Kamenice podle ustanovení § 18 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2013.

Obecní úřad Kamenice zveřejňuje podle § 18 zákona odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2013:

1. Počet podaných žádostí o informaci: 2
    Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  0

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí rozsudku soudu: 0
4. Výčet poskytnutí výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti jejich rozhodnutí: 0
5. Počet stížností podaných podle § 16a: 2

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, či podané formou e-mailových dotazů nebo písemně.


Zpracovala: Mgr. Jana Havlíčková
tajemnice OÚ Kamenice
30.1.2014

výroční zpráva 106.pdf

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva Obce Kamenice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012.

Obecní úřad Kamenice zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2012:

Počet podaných žádostí o informace: 3
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku: 0
Sankce za nedodržování tohoto zákona: 0
Počet stížností podaných podle § 16a: 0

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, či podané formou e-mailových dotazů nebo písemně.


Zpracovala: Mgr. Jana Havlíčková
tajemnice OÚ Kamenice
14.2.2013

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva Obce Kamenice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011

Obecní úřad Kamenice zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2011:

Počet podaných žádostí o informace:               2
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:        0
Opis podstatných částí každého rozsudku:        0
Sankce za nedodržování tohoto zákona:           0
Počet stížností podaných podle § 16a:             0

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, podané formou e-mailových dotazů. O poskytování takovýchto žádostí se záznam nepořizuje.


Zpracovala: Mgr. Jana Havlíčková
tajemnice OÚ Kamenice 
30.1.2012