Oranžový přechod

Nadace ČEZ podporuje řadu projektů na území České republiky, které reagují na aktuální potřeby  společnosti. Milogo cezmo jiné vyhlásila grantové řízení „Oranžový přechod“ za účelem zvyšování bezpečnosti chodců na přechodech. V rámci tohoto grantového řízení požádala obec Kamenice o grant na osvětlení přechodu přes ulici Benešovská (silnice 603 z Prahy na Benešov) v místě autobusových zastávek.

Obci byl tento grant poskytnut ve výši 115.000,- Kč. Za tyto finanční prostředky obec Kamenice vybudovala osvětlení přechodu. Jedná se o dva sloupy veřejného osvětlení, z nichž jeden osvětluje i autobusový záliv na druhé straně přechodu. Protože však současný přechod byl vyhodnocen jako nevhodně umístěný vzhledem k bezpečnosti chodců, došlo současně k posunutí přechodu na vhodnější místo, a to bylo nasvětleno. Vzhledem k nutnosti vyhotovit projektovou dokumentaci a následně vyřídit schvalovací řízení přesunu přechodu, nebyl doposud tento přechod realizován.

V této chvíli již probíhá schvalovací řízení projektové dokumentace a předpokládáme realizaci přechodu ještě v letošním roce.

Realizací přechodu na novém místě a to včetně nasvětlení, bude zajištěna výrazně vyšší bezpečnost chodců na tomto přechodu. I pro chodce zde bude větší komfort už jen tím , že budou zřízeny nástupní místa u přechodu a přes zelený pás uprostřed bude vybudován zpevněný bezbariérový chodník. Celá stavba včetně osvětlení již bude realizována v souladu s platnými předpisy.

 Oranžový přechod. Oranžový přechod Oranžový přechod. Oranžový přechod.