Strategický plán

Hlavní investice připravené pro letošní rok (o nichž budou zastupitelé rozhodovat)

 

Většina z níže uvedených projektů je připravená, někde proběhla i veřejná soutěž na dodavatele a máme potvrzenou rezervaci na dotační peníze. Další seznam investic je buď v nižším stádiu rozpracovanosti, anebo jsou řádově lacinější, nemají tak velký vliv na rozpočet a z tohoto důvodu je zde neuvádíme. Ceny jsou uváděny přibližně.

Navýšení kapacity školy

Předpokládaná celková cena 42. mil Kč -  Dotace 29. mil. Kč

Oprava kanalizace v sídlišti

Celková cena 19,9 mil. Kč - Dotace 9,3 mil. Kč

Opravy po povodních - soubor propustků  a můstků

Celková cena 3,6 mil.Kč - Dotace 3,2 mil. Kč

Zpevnění svahu - cesta Ládeves a další opravy po povodni.

Předpokládaná cena 5,3 mil. Kč - Dotace 4,5 mil. Kč

Oprava komunikace Lotosová

Předpokládáná celková cena 1,7 mil. Kč - Dotace 1,5 mil. Kč

Chodník Všedobrovice - II. etapa

Předpokládaná celková cena 5,1 mil. Kč - Možná dotace 3,9 mil. Kč

Zateplení obecního úřadu a kulturního domu

Celková cena 13,4 mil. Kč - Dotace 7,3 mil. Kč

Chodník Jednosměrná

Předpokládaná cena 4,4 mil. Kč - Bez dotace