Petra Novotná

Petra Novotná

Oddělení silničního správního úřadu

novotna@kamenice.cz
tel.: 313 034 673

Rozsah činností SO:

  • Povolení uzavírky objížďky
  • Povolení připojení k pozemním komunikacím
  • Povolení zvláštního používání komunikací
  • Zařazení a vyřazení pozemních komunikací příslušné kategorie

Rozsah činností OSM:

  • Kontrola a správa MK
  • Pasport MK
  • Pasport DZ