Ing. Miroslav Zelený

Ing. Miroslav Zelený

Tajemník OÚ Kamenice

tajemnik@kamenice.cz
tel.: 313 034 885

V čele úřadu stojí tajemník. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu starostovi obce. Zabezpečuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které zákon svěřuje radě nebo zvláštnímu orgánu obce. Stanoví platy zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu a plní vůči nim úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele.