Zimní údržba komunikací

22.1.2018 |

Silnice II. a III. třídy na území obce uklízí Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Místní komunikace jsou uklízeny od sněhu technickými službami obce ve dvou pořadích.

Nastalo období, kdy se mnohem častěji přetřásá otázka zajišťování úklidu sněhu a schůdnosti chodníků.

Mapu zimní údržby neleznete na:  https://kamenice.obce.gepro.cz,

Silnice II. a III. třídy na území obce uklízí Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Místní komunikace jsou uklízeny od sněhu technickými službami obce ve dvou pořadích.

Některé obecní komunikace nejsou zahrnuty do zimní údržby z prostorových důvodů – např. slepé ulice bez obratiště nebo velmi úzké silnice, kde hrozí poškození stroje nebo plotů. 

Komunikace, které nejsou ve vlastnictví obce, ale jsou v soukromých rukách, uklízejí jejich vlastníci, pokud zastupitelstvo obce Kamenice nerozhodlo jinak.

Komunikace ve vlastnictví obce Kamenice

Správcem komunikace je odbor správy majetku obce Kamenice, oddělení technických služeb. Zimní údržbu zařazených komunikací zajišťuje zmíněné oddělení – Luboš Žáček GSM: 737 258 286. email: zacek@kamenice.cz 

Více informací naleznete zde. http://www.obeckamenice.cz/sluzby-v-obci/udrzby-komunikaci/

Nařízení obce Kamenice č. 1_2016.pdf

Nařízení obce Kamenice č. 1_2017.pdf

 

Přesné znění pravidel lze dohledat v několikrát novelizovaném zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, stejně tak  i  v prováděcí vyhlášce ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.