Vyhlášení smogové situace

1.8.2018 |

Vyhlášení smogové situce - vysoké koncentarce troposferického ozonu

Vážení spoluobčané,

Český hydrometeorologický ústav vyhlásil od 31.7.2018 pro území Středočeského kraje smogovou situaci z důvodů vysokých koncenrací troposferického ozonu.

informace pro veřejnost:

Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách. Doporučujeme zdržet se zvýšené fyzické zátěže , spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dipsozici na internetových stránkách ČHMÚ - www.chmi.cz, záložka- Ovzduší.

Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Vydalo: ragionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - /Rosa NNNN.