Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

4.8.2017 |

Vážení občané,

rozhodnutím prezidenta republiky č. 135/2017 Sb. byly dne 2. 5. 2017 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dny konání těchto voleb byly stanoveny na pátek a sobotu 20. a  21. října 2017. Hlasování bude probíhat v pátek 20. 10. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. 10. od 8:00 do 14:00 hodin.

 

Právo volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Informace k voličským průkazům

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 13. října 2017.

Upozornění: Vzhledem ke změně právní úpravy již nelze podat žádost o voličský průkaz  v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče.

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Osobně lze žádost podat na Obecním úřadu Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 18. října 2017 do 16:00 hod.

Žádost o voličský průkaz:

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra

  

Jana Havlíčková, správní odbor