Ustavující zastupitelstvo zvolilo svého starostu

2.11.2018 |

Ustavující zastupitelstvo zvolilo svého starostu

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Kamenice. Uvolněným starostou byl zvolen dosavadní starosta Ing. Pavel Čermák. Neuvolněnými místostarosty byli zvoleni Ing. Petr Valášek a Ing. Tomáš Mojžíšek.

Pětičlenná rada bude zastoupena kromě starosty a dvou místostarostů zastupiteli PharmDr. Štěpánem Růžičkou a panem Jiřím Topinkou.