Protože chceme spolehlivě dodat Zpravodaj z Kamenice každému

7.10.2017 |

Protože chceme spolehlivě dodat Zpravodaj z Kamenice každému, kdo se v Kamenici zdržuje po celý rok,

ŽÁDÁME VÁS O VYLEPENÍ MALÉ SAMOLEPKY NA VAŠI POŠTOVNÍ SCHRÁNKU, DO KTERÉ CHCETE ZPRAVODAJ DOSTÁVAT.

Tuto samolepku naleznete v říjnovém zpravodaji (který se právě roznáší do vašich schránek) na straně 3.

Podle vylepených znaků sestavíme vylepšenou databázi adres pro roznos zpravodaje.

Děkujeme.

 samolepka _web