Preventivní upozornění pro rodiče, učitele, vedoucí zájmových kroužků a instruktory.

24.3.2017 |

V současnosti se v Říčanech a jeho okolí pohybují v automobilu osoby, které lákají děti do auta.

Rodiče zajistěte, ať se děti večer nevracejí z kroužků či ze ZUŠ samotné, poučte prosím děti, jak se v takovém případě zachovat a bude-li to situace umožňovat, ať volají na linku 158 Policii ČR.
Policie ČR se touto problematikou intenzivně zabývá, Městská policie Říčany provádí ve městě zvýšené kontroly v okolí ZŠ a míst, kde probíhá zájmová činnost.

Mgr. Petr Dušek
Vedoucí odboru školství a kultury
Městský úřad Říčan