Poplatky za komunální odpad

2.1.2018 |

Obec ani letos nezvyšuje poplatky za svoz komunálního odpadu, byť ceny za likvidaci odpadu rostou.

Prodej známek na rok 2018 bude zahájen ve středu 3. ledna 2018

Obec ani letos nezvyšuje poplatky za svoz komunálního odpadu, byť ceny za likvidaci odpadu rostou.

Prodej známek na rok 2018 bude zahájen ve středu 3. ledna 2018.

Poplatek můžete hradit na podatelně obecního uřadu Kamenice v úředních hodinách do 30.4.2018

Informace o podatelně zde: http://www.obeckamenice.cz/podatelna/

Počet svozů Četnost Objem Poplatek

52 svozů

1x týdně 110 l 2 150 Kč
52 svozů 1x týdně 240 l 3 900 Kč
26 svozů 1x za 14 dní 110 l 1 420 Kč
26 svozů 1x za 14 dní 240 l 2 250 Kč
52 svozů 1x týdně 1 100 l 16 200 Kč
Nemovitosti soužíci k individuální rekreaci   7 pytlů nebo 5 jednorázových známek 580 Kč

Jednorázový svoz

  110 l 100 Kč

Jednorázový svoz

  240 l

200 Kč