Podzimní svoz bioodpadu

26.10.2018 |

3.11 a 10.11.2018

Podzimní svoz bioodpadu

3.11. a 10.11. 2018 od 9.00-14.00 hodin

Obec Kamenice připravila pro občany podzimní mobilní svoz bioodpadu z údržby zahrad. Kontejnery budou přistaveny ve dvou termínech na stanoviště uvedená v tabulce a pověřená osoba bude dohlížet na ukládání bioodpadu. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jakékoliv jiné odpady než biologicky rozložitelné vznikající při údržbě zahrad.

  03.11.2018 10.11.2018
Všedobrovice Všedobrovice - u hasičárny  
Štiřín Štiřín - Šípková  
Štiřín - Šalvějová  
Struhařov Safírová (nad dětským hřištěm)  
Olešovice Okružní (u rybníčka)  
Nová Hospoda Na Vyhlídce (u dětského hřiště)  
Kamenice Korunní (u separačního stanoviště)  
K Čističce (odbočka k ČOV)  
Skuheř   Habrová x Hadovitá (u trafostanice)
  Hluboká (u separačního stanoviště)
Těptín   Táhlá (u separačního stanoviště)
  Jílovská (bus směr Jílové)
Ládví   Lovecká (u bývalého obchodu)
  Lýková ( u sepračního stanoviště)
  Lesní/Lanýžová (u bývalé skládky)
  Kuklík (v zatáčce)

 

V průběhu roku je možné k uložení bioodpadu využít služeb kompostárny Želivec (po levé straně při výjezdu na Mandavu) www.kompostarnazelivec.cz, a to za ceny velmi příznivé. Uložení bioodpadu pro domácnosti je zpoplatněno jednorázovým manipulačním poplatkem za osobní automobil.

                                                                                                                                                              Odbor správy majetku