Oznámení o očkování psů 14.6.2018

9.5.2018 |

Dne  14.06.2018     se uskuteční očkování psů .

Každý chovatel je povinen, podle § 4 odst. 1 písm.f) zákona 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů zajistit, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině . V současné době je interval mezi očkováním stanoven dobou účinnosti předchozí vakcíny. Chovatel je povinen uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti použité očkovací látky.

K hromadnému očkování je nutno psa předvést osobou, která je schopna zvíře zvládnout. Pes musí být opatřen náhubkem a vodítkem.

Všedobrovice      u odbočky do ul. Vrbová 14,00  -  14,10
Štiřín                     u aut. zastávky 14,15  -  14,20
Struhařov             u rybníka 14,25  -  14,30
Olešovice              u Stav. závodů 14,35  -  14,40
Nová Hospoda u dětského hřiště 14,45  -  15,00
Kamenice            u fotbalového hřiště 15,10  -  15,20
Skuheř                  u rybníka ul. Hluboká 15,25  -  15,30
Těptín u restaurace 15,40  -  15,55
Valnovka             u aut. zastávky 16,05  -  16,15

Ládví

u býv. obchodu ul. Lovecká

16,20  -  16,30

Ládeves                 

 

16,35  -  16,45

 

Očkování provádí MVDr. Kohout tel. 603 712 509

Poplatek za očkování za jednoho psa je  110,-Kč.

Očkovací průkaz s sebou .