Odpady 2017 - informace pro majitele rekreačních objektů

9.3.2017 |

Odpady 2017 - informace pro majitele rekreačních objektů

Pro majitele rekreačních objektů je zachován poplatek za komunální odpad ve stejné výši jako v předcházejících  letech – 580,- Kč.

Poplatek zahrnuje pět jednorázových známek nebo sedm pytlů na komunální odpad s logem firmy OBR.

Všichni mohou využívat sběrné nádoby na tříděný odpad (papír, sklo, plasty a nápojové kartony) ve všech osadách obce Kamenice a využít odvoz nebezpečného odpadu v měsíci květnu a říjnu.

Jednorázové známky na sběrné nádoby (popelnice) mohou využít ti, kteří jsou v lokalitách, kde zabezpečuje pravidelný odvoz komunálního odpadu firma ASA, a.s.

Jednorázové známky si každý může v případě potřeby přikoupit na OÚ Kamenice za cenu 100,-Kč/ks.

Pytle výhradně s logem OBR mohou využít ti majitelé rekreačních objektů, kteří jsou v nepřístupných lokalitách, kde není zajištěn svoz firmou ASA, a.s. nebo nemají sběrnou nádobu. V tomto případě majitelé rekreačních objektů odevzdají pytle na sběrný dvůr v Kamenici (odbočka z ulice Jílovská na Čakovice).

Otevírací doba sběrného dvora:
Pondělí – pátek 7.00 - 12.00, 13.00 -17.00
Sobota 7.00 - 13.00

Jiné pytle jsou nepřípustné!

Pro zlepšení služeb objede firma OBR v květnu, červnu, červenci, srpnu a září (pondělí 29.5., 26.6.,31.7.,28.8.a 25.9. 2017st.) chatové lokality a odveze pytle, které budou před chatou u plotu. Jiný odpad než komunální v pytlích firmy OBR nebude odvezen.Po zaplacení poplatku budou jednorázové známky a pytle průběžně k vyzvednutí na Obecním úřadě v Kamenici po předložení dokladu o zaplacení poplatku nebo výpisu z účtu.

Při placení bankovním převodem nebo složenkou typ „C“ je nezbytně nutné uvést evidenční číslo rekreační chaty + variabilní symbol ve tvaru: xxxx3722 (např. chata ev.č.1601 bude mít VS 16013722), jinak nelze platbu identifikovat. Můžete zaplatit také přímo na OÚ v úředních hodinách PO a ST od 8.00 do 12.10; od 13.00 do 17.00 hodin.

 

Odvoz nebezpečného odpadu bude 15. května a 30. září 2017. Čas a jednotlivá stanoviště budou upřesněny na úředních deskách v osadách obce.

 

Poplatek z rekreačních objektů je třeba uhradit do 30.4.2017.

 

Občané, majitelé rekreačních objektů, návštěvníci, prosíme neházejte do nádob na tříděný odpad jiné druhy odpadu, byl by znehodnocen obsah celého kontejneru. Děkujeme.

Luboš ŽÁČEK

vedoucí TS