Jarní svoz bioodpadu

8.3.2018 |

21.4. a 28.4. 2018 od 8.00-13.00 hodin

Obec Kamenice připravila pro občany jarní mobilní  svoz  bioodpadu  z údržby  zahrad.

21.4. 28.4. 2018 od 8.00-13.00 hodin

Obec Kamenice připravila pro občany jarní mobilní  svoz  bioodpadu  z údržby  zahrad.

Kontejnery budou přistaveny ve dvou termínech  na  stanoviště  uvedená  v tabulce  a  pověřená  osoba  bude  dohlížet na ukládání bioodpadu. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jakékoliv jiné odpady než biologicky rozložitelné vznikající při údržbě zahrad.

 

 

21.4.2018

28.4.2018

Všedobrovice

Všedobrovice - u hasičárny

 

Štiřín

Štiřín - Šípková

 

Štiřín - Šalvějová

 

Struhařov

Safírová (nad dětským hřištěm)

 

Olešovice

Okružní (u rybníčka)

 

Nová Hospoda

Na Vyhlídce (u dětského hřiště)

 

Kamenice

Korunní (u separačního stanoviště)

 

K Čističce (odbočka k ČOV)

Skuheř

 

Habrová x Hadovitá (u trafostanice)

Hluboká (u separačního stanoviště)

Těptín

 

Táhlá (u separačního stanoviště)

Jílovská (bus směr Jílové)

 

 

Ládví

 

Lovecká (u bývalého obchodu)

Lýková ( u sepračního stanoviště)

Lesní/Lanýžová (u bývalé skládky)

Kuklík (v zatáčce)

 

 

Informace o termínech je uvedena také na www.obeckamenice.cz .

V průběhu roku je možné k uložení bioodpadu využít služeb kompostárny  Želivec  (po  levé  straně  při výjezdu na Mandavu) www.kompostarna zelivec .cz. a to za ceny velmi příznivé. Uložení bioodpadu pro domácnosti je zpoplatněno jednorázovým manipulačním poplatkem za osobní automobil.

Odbor správy majetku