Informace pro občany obce Kamenice - Podzimní svoz bioodpadu

27.9.2017

Obec Kamenice připravila pro občany podzimní mobilní svoz bioodpadu z údržby zahrad. Kontejnery
budou přistaveny ve dvou termínech na stanoviště uvedená v tabulce a pověřená osoba bude dohlížet na
ukládání bioodpadu. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jakékoliv jiné odpady než biologicky rozložitelné
vznikající při údržbě zahrad.

4.11.2017 18.11.2017
Všedobrovice Všedobrovice - u hasičárny
Štiřín - Šípková
Štiřín - Šalvějová
Struhařov Safírová (nad dětským hřištěm)
Olešovice Okružní (u rybníčka)
Nová Hospoda Na Vyhlídce (u dětského hřiště)
Korunní (u separačního stanoviště)
K Čističce (odbočka k ČOV)
Habrová x Hadovitá (u trafostanice)
Hluboká (u separačního stanoviště)
Táhlá (u separačního stanoviště)
Jílovská (bus směr Jílové)
Lovecká (u bývalého obchodu)
Lýková ( u sepračního stanoviště)
Lesní/Lanýžová (u bývalé skládky)
Kuklík (v zatáčce)
Kamenice
Skuheř
Těptín
Ládví
Štiřín

V průběhu roku je možné k uložení bioodpadu využít služeb kompostárny Želivec (po levé straně při
výjezdu na Mandavu) www.kompostarnazelivec.cz, a to za ceny velmi příznivé. Uložení bioodpadu pro
domácnosti je zpoplatněno jednorázovým manipulačním poplatkem za osobní automobil.