Informace obyvatelům obce  - ČEZ Distribuce, a. s.

19.6.2018

ČEZ Distribuce, a.s.

 

INFORMACE  OBYVATELŮM  OBCE

V poslední době se stále častěji setkáváme s případy, kdy se někteří jedinci vydávají za zaměstnance ČEZ, Distribuce, a.s. a lstivým způsobem klienty obelhávají a cílem získat vlastní prospěch.

 

Pracovníci ČEZ vstupují do objektu jen k účelům definovaným v energetickém zákoně, např. z důvodu oprav a revize jejich zařízení, odečtu elektroměrů apod.  a mají vždy u sebe služební průkaz s fotografií a jejich identitu lze ověřit

 

na bezplatné kontaktní lince 800 850 860.

 

desatero pomoci ČEZ