INFORMACE OBČANŮM O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

7.2.2018

Dovolujeme si upozornit občany Kamenice na plánované přerušení dodávky elektřiny v naší obci, které se bude konat dne: 

      20.02.2018        od : 08:00 hod      do : 16:00 hod.

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

OÚ Kamenice ve spolupráci s ČEZ Distribuce, a. s.